3 najważniejsze pytania do kandydata na kolejną kadencję

1. Kim jestem?

Nie napiszę, że tym samym człowiekiem, co 4 lata temu, bo bym skłamał. Oczywiście, że większość życiorysu się nie zmieniła, ale jednak mój świat wygląda dziś inaczej. I to nie tylko przez 4 lata samorządowych doświadczeń jako radny.

Dzieci też są starsze o 4 lata i teraz cała trójka chodzi do podstawówki. Wszystkie do tzw. pionu oświatowego szkoły muzycznej (takie geny, że lubią muzykować). My z żoną obchodziliśmy niedawno 12. rocznicę ślubu, więc też już mamy co wspominać.

Nowe sąsiedztwo – Platerka

Od 3 lat mieszkamy przy ul. Emilii Plater 45. Bardzo lubimy to miejsce i staramy się tam uchronić podwórkową zieleń czy mały plac zabaw. Nie tylko ze względu na dzieci. Miejsce do spotkań tuż przy domu to coś, co bardzo ceniliśmy mieszkając nad Kaczym Dołkiem. Wszędzie da się je wygospodarować. I wszędzie znajdzie się sąsiad, który w tym pomoże.

Nasza ulica.

Mamy olbrzymie szczęście do sąsiadów. Ceniąc ich prywatność napiszę tylko, że Dzień Sąsiada udał nam się już ze dwa razy, a apetyty nam rosną!

Tu żyję, tu są moi sąsiedzi i wyborcy.

Zobacz granice okręgu nr 1,
z którego startuję w wyborach samorządowych

Zmieniliśmy też parafię na konkatedralną św. Aleksandra. To nasz Kościół.

Nowa praca – własna działalność

Po pracy etatowej w instytucjach, urzędzie i biznesie, podjąłem decyzję o prowadzeniu pracy na własny rachunek. Firma Patrz Kapsel Studio Wojciech Pająk zarejestrowana jest od czerwca 2018 r. i świadczy usługi marketingu, doradztwa IT, kreacji, szkoleń i tworzenia gier (i to nie komputerowych!).

Razem z wieloma innymi nowymi przedsiębiorcami w całej Polsce należę do pierwszych beneficjentów rządowej Konstytucji Biznesu. Śledzę zmiany w prawie i widzę, w jakich warunkach swój własny biznes mogą zakładać suwalczanie – młodzi i starsi. Bo pod tym względem „żyjemy w ciekawych czasach”.

Hobby: opowiadanie o Suwałkach

Przez ostatnie dwa lata pracowałem również w Stowarzyszeniu Pastwisko.org koordynując projekt Educitizens. Dzięki temu o dobrych praktykach edukacji nieformalnej z Suwałk mogli usłyszeć inni edukatorzy z całej Europy. Odwiedzili oni Suwałki we wrześniu i długo rozmawiali z suwalską młodzieżą w czasie Międzynarodowej Biblioteki Pomysłów.

Finał Educitizens w suwalskiej bibliotece

„Opowiadanie świata” to moje hobby, bo geografem jest się jednak całe życie. Dla mnie to wielka frajda pokazywać Suwalszczyznę, opowiadać o niej i słuchać, jak odbierają ją przyjezdni. Czy są to goście z projektów, czy reportażysta Filip Springer szukający tożsamości mniejszych miast.

Społecznie, czyli razem z innymi

Przez 4 lata wspierali mnie ludzie, z którymi łączą mnie… Suwałki. Nie tylko radni z drużyny prezydenta Czesława Renkiewicza. To też nasze dzielne Stowarzyszenie Pastwisko.org i kilka innych, o większym zasięgu:
– Związek Dużych Rodzin Trzy Plus,
– wspólnota Domowy Kościół,
– PCK (jestem Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi),
– Stowarzyszenie Alumni.

Razem można więcej – tego uczy mnie działalność w organizacjach społeczych.

2. Jakie szlaki przetarłem jako radny?

Inaczej mówiąc, co udało mi się zrobić z tego, co zakładałem 4 lata temu. Miało być RKR:

 • R – rozmownie
 • K – kreatywnie
 • R – rodzinnie

Czy się udało? Tyle pracy, ile włożyłem, takie miałem efekty. Widoczne już po kilku miesiącach. A po 4 latach dość trudne do zebrania w paru zdaniach.

Rozmownie

Nękałem Sekretarza Miasta o jak najszybsze udostępnianie uchwał w postaci plików PDF w BIPie. Jeszcze 4 lata temu w BIPie nie działała wyszukiwarka, a uchwały były w „obrazkowych” plikach, w których nie dawało się wyszukiwać danych. Dziś już można – tu przykład.

Dużo lepiej działa też informacja o wydarzeniach kulturalnych (był to problem, który podnosiłem na komisji). Oprócz systemu SMS odpowiednie powiadomienia możliwe są na przez facebookową stronę POGODNE SUWAŁKI.

Również po moich interpelacjach:

 • wymienione zostały wypłowiałe mapy linii autobusowych na przystankach,
 • zamontowano czujniki smogu w 10 miejscach na terenie całego miasta,
 • zamontowano tablicę informacyjną z lokalizacją przystanków na dworcu PKS (obecnie sprawa przestaje być aktualna, bo autobusy mają odjeżdżać z peronów dworca).

Starałem się przekazywać na swoim profilu na Facebooku relacje z prac Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego (byłem jej wiceprzewodniczącym) oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

Ponadto brałem udział w pracach kilku dodatkowych komisji i zespołów, m.in.:

 • Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dwie kadencje),
 • Zespołu ds. Rewitalizacji,
 • grupy roboczej ds. utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

Zawsze było o czym rozmawiać. Ja natomiast dbałem o to, żeby intencje i cele działań były jasne dla każdego.

Bo to z braków komunikacji, niedopowiedzeń i nieporozumień biorą się w moim przekonaniu największe awantury i rozłamy. Od informacji na przystanku po wielkie strategie.

Kreatywnie

Do samej roli radnego starałem się podejść kreatywnie. Nie zawsze byłem zrozumiany. Przykład to Rok Czarnej Hańczy w 2016 r.. Zaczęło się od inspirujących rozmów z młodzieżą, wizyty w USA, obywatelskiego sprzątania na Nowy Rok… Największą innowacją była formułą – przygotowanie projektu uchwały, którą z inicjatywy klubu Łączą nas Suwałki przyjęła ostatecznie cała Rada Miejska.

Takiego podejścia – otwartego, odważnego, czasem ryzykownego – nauczyła mnie Szkoła Liderów, której zawdzięczam oprócz inspiracji i warsztatu, sieć budujących relacji z innymi społecznikami w kraju i w USA.

Rok Czarnej Hańczy był dla mnie szalenie intensywny, bo zostałem przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Koordynowaliśmy kilkunastoosobowym zespołem kilkadziesiąt imprez w 2016 r. Tak, to było szalone i niezapomniane. Czarna Hańcza dzięki aktywności internautów-sympatyków została Rzeką Roku 2016 w konkursie Fundacji Klub Gaja.


Rodzinnie

Co to znaczy? Że Suwałki stają się miastem, w którym chce się zakładać rodzinę. Co udało się zrobić:

 • przeprowadziłem konsultacje polityki prorodzinnej (w ramach Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów),
 • wnioskowałem o lepszą jakość opieki przedszkolnej i nowy żłobek,
 • zadbałem o przejście dla pieszych i próg zwalniający na wyremontowanej drodze przy Przedszkolu nr 10,
 • lobbowałem sprawę remontu elewacji III LO.

Cieszy mnie, że za mojej kadencji wzrastała, a nie malała, liczba urodzonych suwalczan. Że udało się wyremontować place zabaw przy przedszkolach, parę szkół. Ale wiem, że potrzeby są dużo większe…

3. Czemu chcę być radnym
jeszcze 5 lat?

Właśnie dlatego, że nie wszystko udało się skończyć. Że przed nami intensywny czas zmian:

 • rewitalizacja Centrum – bardzo chcę mieć wpływ na to, jak będzie prowadzona (chcę rewitalizacji prowadzonej razem z mieszkańcami!)
 • w tym zwłaszcza bulwary Czarnej Hańczy,
 • zadbanie o więcej zieleni w mieście,
 • dalsze ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • dalsze remonty szkół i przedszkoli,
 • lepsza promocja partnerów (i korzyści) Suwalskiej Karty Mieszkańca,
 • system (nie tylko odcinki) dróg dla rowerów, w tym rezygnowanie z ciągów pieszo-rowerowych na rzecz wydzielonych pasów ruchu dla rowerów (w jezdni lub chodniku),
 • transport publiczny po nowemu – po otwarciu obwodnicy Suwałk.

To rzeczy dla mnie najważniejsze. Niektóre pod prąd dzisiejszego stylu życia, który sprawia, że np. nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w mieście bez samochodu (ja jednak uważam, że miasto dobre dla pieszych i rowerzystów jest dobre dla wszystkich).

Bardzo mi zależy na współpracy instytucji kultury z rozwijającą się powoli w mieście branżą kreatywną (fotografia, film, nowe media, sztuka użytkowa). Chciałbym zobaczyć nowe małe firmy na Kościuszki, więcej małych punktów przedszkolnych jak Ogródeczek.

Tu nasz cały program.

I mam też cel, żeby dla tych wszystkich powodów 21 października przyszło oddać głos dużo więcej niż połowa suwalczan. Najlepiej oczywiście na KWW Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz :)

Przyjdziesz?

Daliśmy radę!

Daliśmy radę!

Dokładnie 262 głosy oddano na mnie jako kandydata z okręgu nr 3 do Rady Miejskiej w Suwałkach. W ten sposób wygraliśmy! Był to drugi wynik na liście Komitetu Wyborczego Wyborców „Z Renkiewiczem dla Suwałk” w okręgu i dzięki głosom oddanym na cały nasz komitet mam zapewnione miejsce w radzie. Zapewnione po to, by reprezentować wspólne interesy i dobro tych wszystkich, którzy oddali na mnie swój głos.

Czytaj więcej