Daliśmy radę!

Daliśmy radę!

Dokładnie 262 głosy oddano na mnie jako kandydata z okręgu nr 3 do Rady Miejskiej w Suwałkach. W ten sposób wygraliśmy! Był to drugi wynik na liście Komitetu Wyborczego Wyborców „Z Renkiewiczem dla Suwałk” w okręgu i dzięki głosom oddanym na cały nasz komitet mam zapewnione miejsce w radzie. Zapewnione po to, by reprezentować wspólne interesy i dobro tych wszystkich, którzy oddali na mnie swój głos.

Czytaj więcej