Stanowisko w sprawie warunków i skuteczności nauczania…

Oto pełny tekst stanowiska w wersji proponowanej przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach

w sprawie warunków i skuteczności nauczania języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki

Rada Miejska w Suwałkach wnosi o zapewnienie młodemu pokoleniu jak najlepszych warunków do nauki.

Dzieci i młodzież szkół suwalskich mają prawo do otrzymywania edukacji dobrej jakości, która jest podstawą realizacji wszelkich celów życiowych oraz kompetencji zawodowych i społecznych, co w przyszłości zadecyduje o dynamice rozwoju naszego miasta.

W przypadku nauczania języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki niezbędne do osiągnięcia wysokiej jakości nauczania jest zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach szkolnych oraz podział na grupy, niezależnie od ilości dzieci w klasie, wówczas uczniowie uzyskają warunki konieczne do zdobycia potrzebnej wiedzy i umiejętności.

Czytaj więcej