I sesja Rady Miejskiej, czyli zaczynamy!

Na I sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, 1 grudnia 2014 r. złożyłem ślubowanie i oficjalnie zostałem radnym naszego miasta. Niech to będzie okazja do podsumowania mojego debiutu w radzie, a raczej może opisu, jak wygląda sytuacja nowej rady po wyborach.

Rada liczy 23 radnych, którzy weszli do niej z 5 list wyborczych, czyli 5 komitetów (pozostałe nie przekroczyły wymaganego progu 5% głosów w całym mieście). Część zawiązała już kluby, część naturalnie odziedziczy nazwę po partii:

skład rady

 

Mój klub – Łączą nas Suwałki – jest związany z powtórnie wybranym Prezydentem Czesławem Renkiewiczem. Nasza współpraca – 8 radnych i prezydenta – jest więc naturalna, ale nie tylko ona będzie decydowała o rozwoju Suwałk. Przewodniczącą Rady Miejskiej została Jadwiga Mariola Szczypiń z klubu PiS, który to klub stanowi 9 radnych. Zatem kwestią dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami i radnymi oraz prezydentem będzie to, czy uchwały będą uzyskiwały wymaganą większość głosów, czy nie. Żaden klub nie ma bowiem bezwzględnej większości.

W naszym klubie, którego szefem został dziś wybrany Zbigniew De-Mezer, jesteśmy przekonani, że taka współpraca jest możliwa. Oznaczałoby to miasto bez stałej opozycji, oznaczałoby radę dyskutującą nad najlepszym rozwiązaniem i liczącą się z głosem każdego radnego. To jest test, czy wszyscy umiemy szukać najlepszych rozwiązań i zgody ponad podziałami – dla dobra mieszkańców.

Czy damy radę? Okaże się wtedy, gdy zacznie się konkretna praca w komisjach, konkretne problemy mieszkańców, planowanie rozwoju, dzielenie budżetu… Już we wtorek 9 grudnia odbędzie się kolejna sesja. A ja mam wielką nadzieję na zupełnie nowy rozdział w suwalskiej demokracji. Jestem nowy – mam prawo wierzyć.

Wojtek Pająk

Radny w Radzie Miejskiej w Suwałkach (od 2014 r.), geograf, społecznik. Zawodowo copywriter, publicysta, spec od marketingu w Internecie. Prywatnie mąż i tata trójki dzieci.