Prezentacja programu Komitetu Wyborczego Wyborców "Z Renkiewiczem dla Suwałk"

Program komitetu

(fot. Niebywałe Suwałki)

Od kilku tygodni można zapoznać się z programem wyborczym Czesława Renkiewicza, kandydata na Prezydenta Suwałk, oraz Komitetu Wyborczego Wyborców „Z Renkiewiczem dla Suwałk”.

Choć nie jest to dokument krótki, warto go przeczytać, żeby się przekonać, gdzie leżą akcenty naszego komitetu w planowanych działaniach.

Moje ulubione punkty to:

Przedsiębiorcze Suwałki

Stworzymy suwalski program kształtowania postaw przedsiębiorczości i rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży.

Kreatywność w edukacji rozumiem jako tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do samodzielnego myślenia i działania, nawet tego skazanego przez dorosłych na porażkę. Mieści się w tych staraniach dbałość o pozytywną motywację (zwłaszcza ze strony rodziców i nauczycieli) i dostarczanie wzorców aktywności, kreatywności, przedsiębiorczości. Przy współpracy z tymi, co poniżej – powinno się udać.

Stworzymy w oparciu o Park Naukowo-Technologiczny atrakcyjny system wsparcia dla ludzi młodych, którzy chcą założyć pierwszą firmę. Uruchomimy m.in. fundusz kapitałowy, usługi doradcze i wsparcie w zakresie ochrony praw intelektualnych, bezpłatne biuro, a także wprowadzimy możliwość otrzymania mieszkania komunalnego przez młodego przedsiębiorcę.

W związku z tym, że pracuję w Code & Pepper – firmie rozwijającej się w Parku Naukowo-Technologicznym – widzę, co decyduje o rozwoju firm w nowoczesnych branżach. Poznając naszych praktykantów i młodych pracowników, poznaję często oczekiwania wobec miasta i poziomu życia. Własny kąt jest oczywiście wysoko na liście marzeń.

PNT i edukacja to tak naprawdę jedyne poza zwolnieniami podatkowymi narzędzia, jakie ma gmina, żeby wspierać przedsiębiorców. Przedsiębiorców najlepiej wspiera dobry rynek pracy i dobry rynek popytu – warto w tym po prostu nie przeszkadzać.

Aktywność obywatelska podstawą rozwoju Suwałk

Tutaj zacytować powinienem wszystko, co dotyczy organizacji pozarządowych, więc skupię się raczej na tym, co nowe:

W oparciu o samorząd szkolny suwalskich szkól ponadgimnazjalnych powołamy Radę Młodzieży, by głos młodych suwalczan był słyszalny na forum miasta.

Jeśli będą chęci. A żeby chęci były, muszą być widoczne korzyści z działania Rady (każdej) – jej rzeczywisty wpływ na decyzje władz. Bo w inicjatywę zwłaszcza uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie wątpię.

Będziemy wspierali tak zwane projekty miękkie o charakterze „ludzie dla ludzi”, bo bez pobudzania i zaangażowania ludzkiej energii i pomysłowości trudno myśleć o trwałym rozwoju Suwałk.

Tutaj przechodząc do konkretów – warto odkurzyć inicjatywę lokalną, zrobić ją bardziej czytelną i dostępną dla mieszkańców.

W części dotyczącej dialogu nadal uważam, że zbyt mało wykorzystywana jest relacja radny-mieszkańcy. Startuję w tych wyborach właśnie po to, żeby to zmienić. Jeśli najbardziej kompetentnym mieszkańcom na konsultacje społeczne brakuje czasu, to trzeba się być może z tym czasem dopasować? Skrócić czas zapoznawania się z dokumentami (potrzebne streszczenia, infografiki, odsyłacze) i przenieść dyskusje do Internetu – dostępnego przecież całą dobę.
To tylko jedna z metod, bo przecież warsztat konsultacyjny w Polsce w ostatnich latach naprawdę się rozwinął. Wystarczy dobrać odpowiednio nowe metody do suwalskich realiów i wyzwań. To nie jest łatwe, ale są już w ratuszu osoby, z którymi można z powodzeniem wprowadzić zmiany dot. konsultacji i większego udziału mieszkańców w decydowaniu o mieście.

Dodam od siebie coś, bez czego nie da się w moim przekonaniu dojść do aktywności szerszej rzeszy mieszkańców – to dialog, rozmowa językiem zrozumiałym, częściej obrazem niż paragrafem. Oraz jawność działań, która nie wyklucza żadnego publicznego tematu, jeśli tylko jest ktoś, kto chce na dany temat rozmawiać. Jest to wypełnienie wprost 4. artykułu Konstytucji RP:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Jeśli ma prawo bezpośrednio sprawować władzę, to znaczy, że ma prawo do każdej informacji niezbędnej, by taką władzę sprawować. Mocno to brzmi, może oznaczać rewolucję w myśleniu wielu mieszkańców, ale są dowody, że jawność zwiększa zaufanie i współodpowiedzialność za miasto.

Suwałki miastem przyjaznym do życia

Bliskie są mi pomysły na rozbudowę ścieżek rowerowych, z których na co dzień korzystam, ale przede wszystkim inwestycje w obecne i nowe miejsca publiczne. Od zeszłego roku promuję wśród organizacji i instytucji ideę „Pogodnych miejsc” w Suwałkach. Byłyby to miejsca wypoczynku i spotkań, przyjazne dla rodzin z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych. Bogate w różne funkcje i dzięki nim przyciągające mieszkańców o każdej porze roku.

Oświata i sport

Będziemy wspierali wychowanie obywatelskie akcentujące znaczenie pracy zespołowej na rzecz dobra wspólnego poprzez realizację programu małych projektów szkolnych.

Moja siedmioletnia córka właśnie poszła do szkoły. Do tej pory to podwórko i Kaczy Dołek kształtowały jej umiejętności społeczne. Cieszę się, że ten punkt został wprost zawarty w programie naszego komitetu, bo jest równie ważny dla przyszłości naszych dzieci, co umiejętności językowe czy ścisła wiedza. Praca zespołowa rozwija oprócz dobrej organizacji pracy, czy zdolności przewodzenia grupie także empatię – przez wielu naukowców uważaną za kluczową zdolność przyszłości.

Zadbamy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, o uelastycznienie godzin pracy przedszkoli i dostosowanie ich do oczekiwań suwalczan m.in. dając możliwość pozostawienia dziecka na kilka godzin po południu lub w weekendy pod fachową opieką.

Mam trójkę dzieci, w tym dwoje obecnie w wieku przedszkolnym. Oboje z żoną pracujemy, a dziadkowie są daleko. Czy muszę dodawać coś więcej do „elastycznych godzin pracy przedszkoli”?

Będziemy wspierali, poprzez system dotacji udzielanych przez miasto, tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz szkół przez podmioty niepubliczne.

Będę zabiegał o to, żeby żaden rodzic nie odszedł z przedszkola z kwitkiem. Kryteria przyjmowania do przedszkoli publicznych są w mojej ocenie złe – tylko dlatego, że w ogóle są. Oprócz subwencji dla klubów i prywatnych przedszkoli warto będzie podjąć ponownie próbę wypromowania „instytucji” opiekunów dziennych.

Opiekuńcze Suwałki

Ten punkt zawiera zagadnienia zarówno z pomocy społecznej, jak i polityki prorodzinnej i rynku pracy. Te ostatnie są mi bliższe przez takie, a nie inne doświadczenia życiowe i zawodowe. Dlatego:

Będziemy rozwijali system wsparcia suwalskich rodzin, w tym m.in. poprzez rozbudowę programu Suwalska Rodzina Plus.

Mój światopogląd bardzo wysoko stawia rodzinę, jako naturalne środowisko rozwoju i życia człowieka. Szczególnie doceniam ludzi, którzy zdecydowali się mieć więcej dzieci. To dzięki ich decyzji będziemy mieli w przyszłości emerytury, a nauczyciele pracę (oprócz tego, co zupełnie oczywiste – że i rodzice dzięki dzieciom mają szansę na szczęśliwsze życie). Wolę więc mówić o opiekuńczej rodzinie, niż opiekuńczych Suwałkach. Niemniej każde wsparcie rodziny przez wspólnotę samorządową jest ważne i zaprocentuje, także w Suwałkach, już za parę lat.

Wojtek Pająk

Radny w Radzie Miejskiej w Suwałkach (od 2014 r.), geograf, społecznik. Zawodowo copywriter, publicysta, spec od marketingu w Internecie. Prywatnie mąż i tata trójki dzieci.