II sesja, czyli expose i wybory komisji

Poznajemy się coraz lepiej, dziś w związku z powołaniem wiceprzewodniczących Rady oraz stałych komisji i ich składów osobowych. Jednak II sesję rozpoczął Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który złożył prezydenckie ślubowanie.

Od byłej kontrkandydatki, pani poseł Bożeny Kamińskiej otrzymał kwiaty i życzenia pomyślności, a sam wygłosił expose. Oprócz przypomnienia programu wyborczego miało ono ciekawy wątek zwalniania miejsc młodym pracownikom w niektórych zawodach nierobotniczych, w których widoczne jest wyraźnie „zasiedzenie”.

Ale do rzeczy – o ustaleniach sesji! Wybraliśmy trzech wiceprzewodniczących rady: Andrzeja Chuchnowskiego (Łączą nas Suwałki), dra Zbysława Grajka (PO) i Sławomira Szeszko (Blok Samorządowy).

Komisje uchwalone zostały w tym samym kształcie, co w poprzedniej kadencji:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Finansowo–Budżetowa
 • Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
 • Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
 • Komisja Oświaty i Wychowania

Wybory komisji przebiegły sprawnie, a dwóm z nich poświęcę więcej miejsca, bo tam od dziś pracuję.

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Komisja zajmuje się kwestiami:

 • zagospodarowania przestrzennego,
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • ochrony środowiska,
 • dróg, czystości i zieleni,
 • zadań inwestycyjnych,
 • gospodarki (miasta i sektora prywatnego),
 • rynku pracy,
 • pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 • analizy i strategii (planów długofalowych).

Jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, a jej spotkania odbywać się będą zwykle we wtorki o 15.30 w tygodniu poprzedzającym sesję Rady.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Komisja zajmuje się kwestiami:

 • ochrony zdrowia,
 • polityki społecznej,
 • pomocy społecznej,
 • opieki nad dzieckiem,
 • współpracy z organizacjami w tych zakresach,
 • współpracy z policją, strażą pożarną, strażą miejską,
 • systemu ratownictwa.

Jestem członkiem tej komisji, a jej spotkania odbywać się będą zwykle w poniedziałki o 15.30 w tygodniu poprzedzającym sesję Rady.

Kontakt

Nie tylko w tych sprawach można się ze mną kontaktować, ale we wszystkich, które dotyczą publicznych, wspólnych interesów mieszkańców.

Pierwsze głosy już płyną (wiedziałem, kto na mnie głosuje i ostatnie, czego bym się spodziewał, to głuchego telefonu). Dzięki wsparciu bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów radnych uczę się teraz „zgłoszenia” przekuwać we „wspólne sprawy do załatwienia”, którymi zajmować się będziemy na spotkaniach klubów i komisji.

Szczegóły tych spraw, a także pytania o opinie do mieszkańców, będą się na bieżąco pojawiały na blogu, Facebooku, czyli wszędzie, gdzie tylko zainteresowani zechcą je udostępnić. Za co z góry dziękuję!

 

Wojtek Pająk

Radny w Radzie Miejskiej w Suwałkach (od 2014 r.), geograf, społecznik. Zawodowo copywriter, publicysta, spec od marketingu w Internecie. Prywatnie mąż i tata trójki dzieci.