Daliśmy radę!

Daliśmy radę!

Dokładnie 262 głosy oddano na mnie jako kandydata z okręgu nr 3 do Rady Miejskiej w Suwałkach. W ten sposób wygraliśmy! Był to drugi wynik na liście Komitetu Wyborczego Wyborców „Z Renkiewiczem dla Suwałk” w okręgu i dzięki głosom oddanym na cały nasz komitet mam zapewnione miejsce w radzie. Zapewnione po to, by reprezentować wspólne interesy i dobro tych wszystkich, którzy oddali na mnie swój głos.

Chcę bardzo podziękować wszystkim kandydatom z naszej listy (i ich wyborcom!), którzy pracowali również na ten sukces: Beacie Harasimowicz, Monice Ulewicz, Cecylii Maciejewskiej, Danucie Minkiewicz, Bożennie Rutkowskiej, Leszkowi Perkowskiemu, Adamowi Ołowniukowi, Andrzejowi Turowskiemu, Sławomirowi Bogdanowiczowi, Tomaszowi Suproniowi i wreszcie Łukaszowi Kurzynie, który z pierwszego miejsca na naszej liście też uzyskał mandat radnego.

Dziś, 1 grudnia o 14.00 odbędzie się zaprzysiężenie nowych radnych na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Uroczyście w ratuszu wypowiem pierwszy raz słowa:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg.

Dziękuję wszystkim i wierzę, że to dopiero początek naszego kontaktu, wspólnej pracy i pomysłów na Suwałki!

Wojtek Pająk

Radny w Radzie Miejskiej w Suwałkach (od 2014 r.), geograf, społecznik. Zawodowo copywriter, publicysta, spec od marketingu w Internecie. Prywatnie mąż i tata trójki dzieci.